Membership Directory - Corporate

Stichting De Chinese Brug

About

Stichting De Chinese Brug is een cultureel welzijnscentrum met een eigen Buurthuis, die zich richt op bewonders uit Den Haag, met name uit Stadsdeel Centrum, van allerlei komaf. Hoewel oorspronkelijk gericht op de Chinese gemeenschap, heeft zij al geruime tijd een veel bredere doelgroep. Belangrijke subdoelgroepen zijn de Chinese gemeenschap, ouderen en de zwakkeren in de samenleving. De Chinese brug zet zich in op sociaal-maatschappelijk, cultureel en educatief terrein voor jong en oud. Daartoe biedt zij in haar pand welzijnsdiensten, sociaal-culturele activiteiten en ruimtegebruik aan bewoners (groepen) en maatschappelijke organisaties. Zij doet dat waar mogelijk in samenwerking met partners uit de wijk.

De Chinese Brug vervult daarbij ook een brugfunctie tussen de Chinese gemeenschap en Nederlanders, groepen met andere etnische achtergronden en maatschappelijke organisaties in Den Haag.

Buurthuis van de Toekomst
Sinds maart 2014 heeft De Chinese Brug ook de functie als 'Buurthuis van de Toekomst'. Dit initiatief van de gemeente Den Haag heeft als doel de beschikbare ruimtes in de wijk zo goed mogelijk te benutten. Daarnaast werken de deelnemende organisaties samen aan activiteiten voor de wijk.

Toegankelijkheid
Na de verbouwing (in begin 2014) is De Chinese Brug toegankelijker voor een breder publiek en kunnen we meer bezoekers ontvangen. Ook kunnen we beter gebruik maken van de ruimtes en meer activiteiten tegelijkertijd laten plaatsvinden.
Street: Available to Members
Phone: Available to Members
Company Website Address: http://www.chinesebrug.nl

Members

Voorzitter